HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày đăng: 14 tháng 1 2022
Lượt xem: 355
     HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2021 - 2022

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2021 - 2022


Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 - 2021 và triển khai phương hướng năm học 2021 - 2022.

Đến tham dự chương trình có sự tham dự của thầy Trần Nguyên Thục - Hiệu trưởng nhà trường, thầy Trần Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng với đó là sự hiện diện của lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đoàn thanh niên và thầy cô hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của các khối lớp.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng phòng Công tác học sinh trình bày sơ nét về những điểm mạnh và hạn chế của công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 - 2021 và đề ra những nội dung trọng tâm trong năm học 2021 - 2022

Thầy Nguyễn Anh Phú - Giáo viên chủ nhiệm Lớp NHKS07B1 báo cáo tham luận về công tác giáo viên chủ nhiệm

Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang - Giáo viên chủ nhiệm Lớp NH08B báo cáo tham luận về công tác giáo viên chủ nhiệm