HỌP MẶT KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2022)

Ngày đăng: 29 tháng 3 2022
Lượt xem: 263
 HỌP MẶT KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2022)

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12

TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2022)

Tập thể Nữ CBGVNV trường tham dự họp mặt kỷ niệm ngày 8/3