BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày đăng: 28 tháng 6 2022
Lượt xem: 93
BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), chúng ta cùng nhớ lại đôi dòng tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.