DẤU ẤN DANH HIỆU “HỌC SINH 03 RÈN LUYỆN” NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày đăng: 30 tháng 11 2020
Lượt xem: 437
DẤU ẤN DANH HIỆU “HỌC SINH 03 RÈN LUYỆN” NĂM HỌC 2019 – 2020

Năm học 2019 - 2020, Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 đã định hướng cho các bạn học sinh đang học tập tại trường về các tiêu chí rèn luyện của phong trào “Học sinh 03 rèn luyện” từ cấp Trường đến cấp Trung Ương. Cấp ủy – Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tạo nhiều điều kiện để Đoàn trường tổ chức các hoạt động hướng đến các tiêu chí theo quy định như rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thể lực.

Năm học 2019 - 2020, Đoàn trường đã trao danh hiệu “Học sinh 03 rèn luyện” cấp trường cho 33 bạn, có 24 bạn đạt danh hiệu cấp Thành phố và 02 bạn đạt cấp Trung Ương. Những bạn học sinh đạt danh hiệu chính là những gương điển hình tiêu biểu trong hoạt động phong trào, học tập và rèn luyện. Đoàn trường mong muốn rằng những gương điển hình trong phong trào “Học sinh 03 rèn luyện” này sẽ trở thành những bông hoa tươi đẹp, lan tỏa phong trào đến các bạn học sinh khác trong nhà trường, tiếp tục cố gắng nỗ lực trong học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh người học sinh nghề nghiệp hiện nay, trở thành nguồn nhân lực giỏi tay nghề, phục vụ cho sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Video tổng kết phong trào “Học sinh 03 rèn luyện” Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=sXaoMFPMnZM&fbclid=IwAR0xRgiHIlERhbDJ-2gW09G1Y8enKRuZmEUwGpaAeRN8uSHfPzDyJxdogJs