HÀNH TRÌNH TÁC PHONG CÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Ngày đăng: 10 tháng 4 2021
Lượt xem: 430
HÀNH TRÌNH TÁC PHONG CÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Năm học 2020 - 2021, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 đã tổ chức Hành trình tác phong công nghiệp - học tập chuyên đề về nghề nghiệp cho học sinh khóa 07 với sự tham gia của gần 400 học sinh

+ Ngày 22/12/2020: Khoa Công nghệ thông tin với chuyên đề “Makerting online - Lập trình web php mã nguồn mở trong tương lai”.

Khoa Công nghệ thông tin


+ Ngày 10/01/2021: Khoa Cơ khí động lực với chuyên đề “Tình hình phát triển Công nghiệp Ôtô ở Việt Nam và Thế giới; các công nghệ mới trong Công nghiệp Ôtô hiện nay”

Khoa Cơ khí động lực


và Khoa Du lịch với chuyên đề “Chia sẻ cơ hội nghề nghiệp sau khi học sinh ngành Hướng dẫn du lịch tốt nghiệp ra trường”.