HỘI THẢO DOANH NGHIỆP "NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH QUA VIỆC GẮN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP" - LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 23 tháng 4 2022
Lượt xem: 577
HỘI THẢO DOANH NGHIỆP "NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH QUA VIỆC GẮN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP" - LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

HỘI THẢO DOANH NGHIỆP

"NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH QUA VIỆC GẮN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP" - LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP


Trong những năm gần đây, ngoài việc chú trọng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp còn tập trung đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Việc liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp mang lại lợi ích cho tất cả các bên, nâng cao hiệu quả, không gây lãng phí trong đào tạo, giúp người học yên tâm hơn khi tham gia học tập vì được đảm bảo giải quyết việc làm. Đây là hướng đi phù hợp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động hiện nay; đồng thời cũng là một tất yếu khách quan trong xu thế hội nhập; giải quyết được tình trạng mất cân đối cơ cấu lao động cũng như thiếu hụt lực lượng lao động đã qua đào tạo nghề.

Trên cơ sở đó, ngày 22 tháng 04 năm 2022, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho học sinh qua việc gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp" nhằm được lắng nghe, chia sẻ những mô hình giải pháp hay và những ý kiến đóng góp từ phía các doanh nghiệp để có thể mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo nghề, giúp nhà trường và doanh nghiệp cùng phát triển.

Hội thảo với sự tham dự của trên 60 đại biểu là Phó trưởng phòng Giáo dục Nghề nghiệp - Sở Lao động TB&XH TPHCM, Phó trưởng phòng GDTX - Chuyên nghiệp và Đại học - Sở GD&ĐT TPHCM, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Đào tạo và phát triển nhân lực - Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, Lãnh đạo của hơn 20 doanh nghiệp, 04 nhà báo cùng Ban Giám Hiệu nhà trường và lãnh đạo các Phòng/Khoa/Trung tâm đã cùng nhau làm việc, thảo luận trong 3 giờ liên tục. Hội thảo có 08 bài tham luận và rất nhiều ý kiến đóng góp mang lại giá trị rất cao cho Nhà trường

Sau phần thảo luận, Lễ "Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp" do thầy Trần Nguyên Thục - Bí thư Chi Bộ - Hiệu trưởng cùng thực hiện với Giám đốc/Phó Giám đốc của 19 doanh nghiệp. Bản ký kết thỏa thuận hợp tác đã thực sự mở ra một chặng đường hợp tác bền vững, phát triển lâu dài; đồng thời tạo cho học sinh, sinh viên của nhà trường nhiều cơ hội thực tập và việc làm ngay sau khi tốt nghiệp ra trường.

Link các bài báo giới thiệu về Hội Thảo:

Có những lợi thế gì trong liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp! (eranet.vn)

Fclass Vietnam (zapps.vn)


Một vài hình ảnh của buổi Hội thảo: