KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CẮT TÓC NAM MIỄN PHÍ

Ngày đăng: 06 tháng 11 2020
Lượt xem: 316
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CẮT TÓC NAM MIỄN PHÍ

Trung tâm đào tạo lái xe và dạy nghề ngắn hạn thông báo chương trình cắt tóc nam miễn phí như sau:


  1. Sáng thứ bảy (18/11/2020) từ 8h đến 11h tại sân trường cơ sở 1.
  2. Sáng thứ bảy (05/12/2020) từ 8h đến 11h tại sân trường cơ sở 1.


Trân trọng./.