LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ngày đăng: 01 tháng 2 2021
Lượt xem: 105
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ngày 29/01/2021 vừa qua, tại phòng họp 2, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 (DTTEC) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa DTTEC với Trung tâm Tin học - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE) nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong việc chiêu sinh, đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (Cơ bản, Nâng cao) theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


Trong nhiều năm qua, DTTEC luôn xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo với các Trường Đại học, Cao đẳng, và Cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhà trường xác định mối liên kết giữa DTTEC với các trường Đại học, Cao đẳng, Doanh nhiệp là một xu thế phổ biến và tất yếu cần phải được nhân rộng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mối liên kết này mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên, từ đó tạo ra nhiều cơ hội học tập và việc làm cho CB-GV-NV và học sinh của nhà trường trong tương lai.