THÔNG BÁO LỊCH THI HKI LẦN 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 TẠI CƠ SỞ BÌNH CHÁNH VÀ TÂN PHÚ