THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NĂM HỌC 2019 - 2020