THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC ÔN, THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NĂM 2021