Thông báo về việc nghỉ Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cho học sinh