TP.HCM, Hà Nội và một số địa phương 'cách ly xã hội' đến 22-4