TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11 NĂM 2020

Ngày đăng: 03 tháng 11 2020
Lượt xem: 136
TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11 NĂM 2020

Nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 2020, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Học sinh - Sinh viên Thành phố, đội tuyên truyền pháp luật của Đại học Luật Thành phố tổ chức tuyên truyền bằng 01 câu chuyện có thật về bạo lực học đường. Hoạt động được lồng ghép với chương trình chào cờ của Nhà trường, thu hút được hơn 600 bạn học sinh tham dự, từ đó giáo dục được ý thức của các bạn học sinh, nhận định rõ vai trò và trách nhiệm của 01 người công dân, 01 người học sinh đối với gia đình và xã hội, đồng thời trao dồi thêm những kiến thức pháp luật cho các bạn học sinh nhằm chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, từ đó xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Mộ số hình ảnh: