TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày đăng: 25 tháng 1 2021
Lượt xem: 136
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021


Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2021, Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Quận 12 đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an Quận 12 tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống ma túy xâm nhập học đường, phòng chống tội phạm cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.