PDF In Email
Thứ năm, 16 Tháng 2 2017 08:58

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

-        Xây dựng các kế hoạch, chương trình đào tạo, chương trình chi tiết và triển khai các kế hoạch đào tạo thuộc phạm vi khoa quản lý đến từng giảng viên để thực hiện;

-       Quản lý trang thiết bị và các nguyên phụ liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa;

-       Quản lý và điều hành giáo viên, học sinh thuộc khoa quản lý thực hiện các nhiệm vụ dạy và học;

-       Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động khác thuộc Khoa theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

2.   Nhiệm vụ:

-       Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao Động – Thương binh và xã hội;

-      Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với các môn học, học phần thuộc khoa phụ trách; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung;

-         Quản lý giáo viên ( kể cả giáo viên thỉnh giảng ) và người học thuộc khoa, trung tâm theo phân công của Hiệu trưởng;

-        Điều hành mọi hoạt động giảng dạy và học tập của khoa; kiểm tra các khâu giảng dạy trong suốt quá trình đào tạo;

-       Tổ chức nghiên cứu chuyên đề cấp khoa, học tập tại doanh nghiệp;

-      Đánh giá và phân loại các sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

-      Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa, Trung tâm, Bộ môn;

-      Đẩy mạnh gắn kết với doanh nghiệp để tạo điều kiện môi trường thực tập, làm việc cho học sinh;

-      Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

NGUYỄN VĂN CHÁNH

Trưởng khoa

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

VÕ THANH TÂM

Giáo viên

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

PHẠM VĂN LÊN

Giáo viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

BÙI ĐÌNH TUẤN

Giáo viên

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

LÊ NGỌC DŨNG

Giáo viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

NGUYỄN NGỌC MINH

Giáo viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Cập nhật ngày Thứ tư, 19 Tháng 12 2018 14:02
 

Trung tâm đào tạo lái xe

LAIXE

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Đăng ký trực tuyến

KTKT-Q12 qua kênh báo chí

Kênh Youtube

 

Facebook Like Box

 
You are here  : Home Giới Thiệu Các khoa Khoa Cơ khí động lực
-->