TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE & DẠY NGHỀ NGẮN HẠN

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

* Tham mưu cho Hiệu trưởng

1.1. Tổ chức và thực hiện công tác đào tạo lái xe A1, B2

1.2. Hợp tác, liên kết, hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo lái xe khác, nhằm đảm bảo chỉ tiêu và lưu lượng tuyển sinh.

2.  Nhiệm vụ:

2.1.         Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại Trung tâm.

2.2.         Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe các hạng A1, B2

2.3.         Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu cải tiến đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.

2.4.         Lập kế hoạch, thực hiện tiến độ giảng dạy, học tập, quản lý đội ngũ giáo viên, học viên theo chương trình đào tạo của Nhà trường.

2.5.         Quản lý đội ngũ giáo viên, học viên thuộc Trung tâm đào tạo lái xe.

2.6.         Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng ( xe ô tô tập lái, sân bãi tại cơ sở 2) theo quy định của Nhà trường.

2.7.         Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thuộc các lãnh vực Trung tâm quản lý và phải gắn đào tạo với sử dụng trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

2.8.         Thực hiện báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu lãnh đạo nhà trường

2.9.         Tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu, các loại sổ sách liên quan đến công tác đào tạo và kết quả giảng dạy học tập của giáo viên và học viên.

2.10.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

SttHọ và tênChức vụĐịa chỉ liên hệ
1Phạm Xuân BáchTrưởng Trung tâmxuanbachq12@dttec.edu.vn
2Huỳnh Văn LongNhân viênlonghuynh@dttec.edu.vn
3Nguyễn Thị Kiều XuânNhân viênkieuxuan@dttec.edu.vn
4Nguyễn Trần Hạnh VyNhân viênhanhvyhappy@dttec.edu.vn
5Nguyễn Đặng Thùy HươngNhân viênthuyhuong@dttec.edu.vn