HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày đăng: 01 tháng 7 2024
Lượt xem: 174
HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2023 - 2024

--------

Ngày 29/6/2024 tại Phòng họp 02, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 tổ chức Hội thảo khoa học lần 2, năm học 2023 - 2024 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh" với sự tham dự của gần 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hội thảo đã lắng nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý học sinh và thảo luận các nội dung trọng tâm như: Thực trạng công tác quản lý học sinh tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12; Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý công tác học sinh, đồng thời nâng cao ý thức học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức đối với học sinh; Vai trò của Giáo viên chủ nhiệm và các đơn vị trong công tác học sinh; Công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý và hỗ trợ người học;... Bên cạnh đó, Hội nghị đã nhận được 14 bài báo cáo tham luận của các thầy cô đến từ các đơn vị trong nhà trường.

Kết thúc Hội nghị, Hiệu trưởng nhà trường đã có phát biểu chỉ đạo từng đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc phát huy vai trò quản lý, hỗ trợ dịch vụ, phát triển kỹ năng cho học sinh, đồng thời định hướng những nhiệm vụ cụ thể về công tác học sinh trong thời gian sắp tới tại trường.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: