LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2021

Ngày đăng: 22 tháng 4 2021
Lượt xem: 654
LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2021

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.

Dù ai buôn bán đường xa,

Nhớ ngày giỗ Tổ tháng ba mà về

Hằng năm cứ đến ngày 10/3 âm lịch, cả dân tộc Việt Nam lại hướng về ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Đây là dịp để ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, đã trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử. Qua đây giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về những truyền thống, đạo lý tốt đẹp của cha ông, từ đó không ngừng ra sức rèn đức, luyện tài, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng con cháu dòng dõi tiên rồng. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Trường

Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Quận 12 long trọng tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với sự tham gia của toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Nhân dịp này, Nhà trường đã khen thưởng cho 36 học sinh đạt thành tích cao trong Hội thi “Học sinh giỏi nghề” cấp Trường năm học 2020 - 2021; trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2020 - 2021 cho 96 bạn học sinh; khen thưởng cho 33 cá nhân đạt thành tích tốt trong Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Một số hình ảnh của buổi Lễ