SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 11/2022, "VÕ VĂN KIỆT - NGƯỜI THẮP LỬA"

Ngày đăng: 13 tháng 12 2022
Lượt xem: 117
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 11/2022, "VÕ VĂN KIỆT - NGƯỜI THẮP LỬA"

Ngày 11/12/2022, Đoàn trường đã tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 11/2022 với Chủ đề "Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa". Tại nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh và kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022). Buổi sinh hoạt thu hút gần 700 bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, học sinh.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên về cuộc đời và tấm gương của đồng chí Võ Văn Kiệt; Nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Đoàn trường mong đây là dịp để cán bộ đoàn, đoàn viên, học sinh trường tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, cao đẹp và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.