THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2