THỜI KHÓA BIỂU

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

TKB TRỰC TUYẾN HK1 NĂM HỌC 2021-2022 HỆ TRUNG CẤP CẬP NHẬT 24/9. Xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA ONLINE KHÓA 09 TỪ NGÀY 13-9-2021. xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG KHÓA 08B -ĐỢT 2. xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG CÁC MÔN THỰC HÀNH DẠY TRỰC TUYẾN TỪ 18-8-2021 xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN THỰC HÀNH. Xem tại đây

TKB TRUNG CẤP ÁP DỤNG TỪ 10/5/2021.Xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU KỸ NĂNG SỐNG KHÓA 08B-ĐỢT 2. NĂM HỌC 2020-2021. Xem tại đây.

TKB HỆ TRUNG CẤP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 8/3/2021 Xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG ĐỢT 2. NĂM HỌC 2020-2021 xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA ONLINE. xem tại đây

TKB HỌC TRƯC TUYẾN CẬP NHẬT NGÀY 18-2 (TẤT CẢ CÁC NGÀNH). xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE CƠ SỞ LIÊN KẾT. xem tại đây

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (ÁP DỤNG SAU TẾT KHI HỌC SINH KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II HỆ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2020 - 2021 (CẬP NHẬT TẤT CẢ CÁC NGÀNH)

THỜI KHÓA BIỂU KỸ NĂNG SỐNG KHÓA 07B VÀ KHÓA 08B NĂM HỌC 2020-2021. xem tại đây

TKB LỚP THQ08A, ĐIỀU CHỈNH TKB NGÀNH BẢO TRÌ SỬA CHỮA Ô TÔ, NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

ĐIỀU CHỈNH TKB HỆ TRUNG CẤP NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC, NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/9/2020

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP KHÓA 06B TẠI CƠ SỞ TÂN PHÚ

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP KHÓA 06B CƠ SỞ QUẬN 12

ĐIỀU CHỈNH TKB HỆ TRUNG CẤP NGÀNH NV NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN, TK VÀ QL WEBSITE, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG - ÁP DỤNG TỪ 15/9/2020

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14.9.2020

THỜI KHÓA BIỂU HỆ TRUNG CẤP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14.9.2020

THỜI KHOÁ BIỂU VĂN HOÁ HỌC KÌ 1 HỆ GDTX NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU HỆ TRUNG CẤP HKI KHÓA 07 VÀ 08 NĂM HỌC 2020 -2021

THỜI KHÓA BIỂU HỆ GDTX KHỐI 10, KHỐI 11 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 -2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11

THỜI KHÓA BIỂU HỆ TRUNG CẤP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 2020

Lớp Web

Lớp tiếng Hàn 07B

Lớp OTO

Lớp NHKS

Lớp Kế toán - Ngân hàng

Lớp Điện lạnh

Lớp Du lịch

Lớp Điện công nghiệp

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG NĂM HỌC 2019 - 2020 (HIỆU CHỈNH)