Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Q.12 khai giảng năm học 2020-2021 và Khánh thành cơ sở 1