ĐOÀN THANH NIÊN

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 được thành lập theo Quyết định số 251/QĐ-ĐTN ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 12.

Tổng số lượng Đoàn viên: 806 đồng chí

Tổng số đơn vị trực thuộc:

- Chi đoàn khối cơ quan hành chính: 02 Chi đoàn

- Chi đoàn khối học sinh: 34 Chi đoàn

- Câu lạc bộ, đội, nhóm: 03 (CLB Văn nghệ xung kích, CLB Lực lượng xung kích, CLB Thể thao).

- Bộ phận hỗ trợ: Văn phòng Đoàn trường, Ban Truyền thông và xây dựng Đoàn, Ban Hậu cần và hoạt động cộng đồng xã hội, Ban hoạt động phong trào và kỹ năng, Ban Tài chính - Tổng hợp.

Thành tích tiêu biểu:

- Bằng khen Trung Ương Đoàn về “Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm học 2016 - 2017, năm học 2017 - 2018, năm học 2018 - 2019.

- Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về “Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm học 2014 - 2015.

- Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về “Có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 11” năm 2019.

- Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về “Đạt Giải nhất Bóng đá Nam - Hội thao học sinh Trung cấp Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2019.

- Giấy khen của Chủ tịch UBND Quận 12 về “Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên” năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

- Cờ thi đua dẫn đầu cụm thi đua khối TCCN Quận 12 năm học 2016 - 2017, năm học 2017 - 2018, năm học 2018 - 2019.

Và nhiều Bằng khen Giấy khen của Đoàn cấp trên, Trường,…

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu cho Cấp ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn cấp trên những nội dung, biện pháp chỉ đạo liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chủ trương của Chi bộ, Ban Giám hiệu và Đoàn cấp trên, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động cho Đoàn viên, thanh niên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12, qua đó cùng với nhà trường góp phần định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cho Đoàn viên, thanh niên.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên hằng năm phù hợp với tình hình thực tế, Kế hoạch năm của Chi bộ và chính quyền, chương trình năm của Đoàn cấp trên.

- Phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống trong toàn thể Đoàn viên, thanh niên.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các giải pháp thực hiện nhằm kịp thời tham mưu cho Cấp ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn cấp trên lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên được toàn diện.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các Liên Chi đoàn Đoàn, Chi đoàn thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Chi bộ, Ban Giám hiệu và Đoàn cấp trên.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

- Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn.

- Tổ chức các hoạt động học tập kỹ năng thực tế, chuyến tham quan dã ngoại ngoại khóa, về nguồn cho Đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ Đoàn vụ, Đoàn tịch theo đúng quy định.

- Phối hợp tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đáp ứng chuẩn đầu ra của nhà trường về kỹ năng.

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn cấp trên.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 241-QĐ/ĐTN-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn 12 về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 nhiệm kỳ 2019 - 2022.

SttHọ và tênChức vụEmail
1Hồ Hoàng BảoỦy viên BCH Quận Đoàn,Bí thư Đoàn trườngbaoho@dttec.edu.vn
2Tạ Minh HiếuPhó Bí thư Đoàn trườnghieuminh@dttec.edu.vn
3Phạm Lê Tuấn AnhPhó Bí thư Đoàn trườngquochuyle811@dttec.edu.vn
4Lê Quốc HuyỦy viên Ban Thường vụ Đoàn trườngquochuyle811@dttec.edu.vn
5Hồ Ngọc ThanhỦy viên Ban Thường vụ Đoàn trườnghongocthanh@dttec.edu.vn
6Phạm Thị Mỹ HiềnỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
7Nguyễn Thị Phương MaiỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
8Cao Văn TấnỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
9Huỳnh Phương QuangỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
10Trần Huỳnh HùngỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
11Lê Văn QuýỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
12Võ Tuấn ThànhỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
13Lê Thị Thanh TuyềnỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
14Bùi Nguyễn Phương UyênỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường
15Nguyễn Anh VũỦy viên Ban Chấp hành Đoàn trường


Thông tin liên hệ:

- Email: doantruongtcktktq12@dttec.edu.vn