PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

Giới thiệu về Phòng đào tạo - Khảo thí

1.Chức năng

- Phòng Đào tạo-Khảo thí có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch và tổ chức mọi công tác liên quan đến thi và đánh giá kết quả học tập trong nhà trường theo qui chế của Bộ GD&ĐT.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực hợp tác doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các khoa, tổ bộ môn nghiên cứu, xây dựng, đề xuất xây dựng mới, chỉnh sửa các chương trình đào tạo; xây dựng các đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập.

- Đề xuất chiến lược tuyên truyền tuyển sinh phù hợp dựa trên cơ sở định hướng tuyển sinh hàng năm của Bộ GD&ĐT và của Trường, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và tham gia giám sát quá trình học tập của học sinh.

- Bảo đảm chất lượng tổ chức các kỳ thi, tốt nghiệp trong trường.

-Quản lí kết quả học tập, tổ chức xét học tiếp, điều chỉnh tiến độ, buộc thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp, phối hợp với khoa, tổ liên hệ doanh nghiệp giới thiệu học sinh thực tập, giới thiệu việc làm cho học sinh các ngành.

- Chuẩn bị hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ trình Hội đồng Tốt nghiệp để xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ đào tạo, bảng điểm cho học sinh. Quản lý hồ sơ văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ của học sinh.

- Theo dõi, thống kê tình hình học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường và ghi nhận thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng công việc của học sinh trong thời gian thực tập và đi làm sau khi ra trường.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.

- Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ và khảo thí trong toàn Trường.

- Đề xuất với BGH những giải pháp cải tiến công tác thi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nâng cao chất lượng đào tạo, phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng đào tạo thông qua kết quả thi từng học kỳ, năm học.

- Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Nhân sự Phòng Đào tạo - Khảo thí


STTHọ và tênChức vụEmail
1Huỳnh Thị Phương TrangTrưởng Phòngphuongtrang@dttec.edu.vn
2Cao Văn TấnChuyên viêncaotan@dttec.edu.vn
3Nguyễn Ngọc Quyên NV Giáo vụ - khảo thí ngocquyen@dttec.edu.vn
4Phạm Lê Tuấn Anh NV Giáo vụ - khảo thí tuananh@dttec.edu.vn
5Lê Thị Thanh TrangNhân viênthanhtrang@dttec.edu.vn
6Trần Võ Thảo NguyênNhân viênthaonguyen@dttec.edu.vn
7Đoàn Thị TrangNhân viêndoantrang@dttec.edu.vn