SỨ MẠNG TẦM NHÌN

Ngày đăng: 09 tháng 3 2020
Lượt xem: 0

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Đến năm 2020, trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quận 12 sẽ trở thành một trong những cơ sở có môi trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, hiện đại. Học sinh tốt nghiệp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của xã hội đồng thời có thể tự tin tiếp tục chương trình học cao hơn.


SỨ MỆNH:

- Thiết lập hoạt động dạy và học đa dạng, linh hoạt – đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

- Thể hiện vai trò chủ đạo của cơ sở giáo dục công lập trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

- Cung cấp nguồn nhân lực đa dạng, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của xã hội.