Tuyển sinh B2

BIỂU GIÁ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

HẠNG B2 NĂM 2020


1. Diện đóng học phí không được miễn giảm.

Học phí đóng thành 2 lần

Lần thứ 1:   4.070.000 đ ( Học phí lần 1 + hình + tài liệu)

Lần thứ 2:   3.785.000 đ ( Học phí lần 2 + lệ phí thi sát hạch. Sau khi học xong lý thuyết)

2. Diện lao động nông thôn được hỗ trợ và miễn giảm ( 2.000.000 đ)

  Học phí đóng thành 2 lần:

Lần thứ 1:  4.070.000 đ. ( Học phí lần 1 + hình + tài liệu)

Lần thứ 2:   1.785.000 đ ( Học phí lần 2+ lệ phí. Sau khi học xong lý thuyết)

3. Diện lao động nông thôn được hỗ trợ và miễn giảm ( 2.500.000 đ)

Lần thứ 1:   4.070.000đ. ( Học phí  + hình + tài liệu)

Lần thứ 2:   1.285.000 đ ( Lệ phí sát hạch. Sau khi học xong lý thuyết)

4. Diện lao động nông thôn được hỗ trợ và miễn giảm ( 3.000.000 đ)

  Học phí đóng thành 2 lần:

    Lần thứ 1:   3.570.000đ. ( Học phí lần 1 + hình + tài liệu)

    Lần thứ 2:   1.285.000 đ (Lệ phí sát hạch. Sau khi học xong lý thuyết)

5. Học viên diện BHTN: Sau khi đã được hỗ trợ học nghề 3.000.000 đ tại BHXH TP.HCM,

đóng thêm khoản học phí từ chi nhánh BHTN Q12, Tân Bình là 3.500.000 đ

     Thu một lần các khoản thu hộ: 1.355.000 đ

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh B2
Lượt xem: 359 Ngày đăng: 01/03/2020