Tuyển sinh B2

BIỂU GIÁ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

HẠNG B2 NĂM 2020


1.    Diện đóng học phí không được miễn giảm.

  1. Học phí đóng  thành 2 lần

Lần thứ 1:   5.070.000 đ ( Học phí lần 1 +  hình + tài liệu)

Lần thứ 2:   4.285.000 đ ( Học phí lần 2 + lệ phí thi sát hạch. Sau khi học xong lý thuyết)

2.    Diện lao động nông thôn được hỗ trợ và miễn giảm ( 2.000.000 đ)

  1. Học phí đóng thành 2 lần:

Lần thứ 1:  5.070.000 đ. ( Học phí lần 1 +  hình + tài liệu)

Lần thứ 2:   2.285.000 đ ( Học phí lần 2+ lệ phí. Sau khi học xong lý thuyết)

3.    Diện lao động nông thôn được hỗ trợ và miễn giảm ( 2.500.000 đ)

Lần thứ 1:   5.070.000đ. ( Học phí  + hình + tài liệu)

Lần thứ 2:   1.785.000 đ ( Lệ phí sát hạch. Sau khi học xong lý thuyết)

4.    Diện lao động nông thôn được hỗ trợ và miễn giảm ( 3.000.000 đ)

  1. Học phí đóng thành 2 lần:

Lần thứ 1:   4.570.000đ. ( Học phí lần 1 + hình + tài liệu)

Lần thứ 2:    1.785.000 đ (Lệ phí sát hạch. Sau khi học xong lý thuyết)

5.    Học viên diện BHTN: Sau khi đã được hỗ trợ học nghề 3.000.000 đ tại BHXH TP.HCM, đóng thêm khoản học phí từ chi nhánh BHTN Q12, Tân Bình là 5.000.000 đ

  1. Thu một lần các khoản thu hộ: 1.355.000 đ


  1. Học phí: 8.000.000đ
  2. Lệ phí thi sát hạch + lệ phí cấp GPLX mới, chụp hình, tài liệu: 655.000đ
  3. Lệ phí dợt xe cảm biến 2 giờ: 700.000đ (01 giờ tại trường + 01 giờ tại Trung tâm sát hạch)

=> Tổng cộng: 9.355.000đ (Nếu học thực hành buổi tối, ngày chủ nhật thì nộp thêm 1.000.000đ).

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

Biểu giá này áp dụng cho các khóa học lái xe đăng ký  kể từ ngày 09/03/2020Thông báo tuyển sinh

KẾ HOẠCH ÔN TẬP K177
Lượt xem: 541 Ngày đăng: 10/09/2020
THỜI KHÓA BIỂU K177A
Lượt xem: 510 Ngày đăng: 10/09/2020
Tuyển sinh B2
Lượt xem: 4333 Ngày đăng: 01/03/2020