Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/03/1913 - 17/03/2023)

Ngày đăng: 17 tháng 3 2023
Lượt xem: 238
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/03/1913 - 17/03/2023)

Gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh một số hình ảnh và thông tin tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Chu Huy Mân (17/03/1913 - 17/3/2023)