Tra cứu bằng tốt nghiệp

Ngày đăng: 01 tháng 3 2023
Lượt xem: 3106
Tra cứu bằng tốt nghiệp

Các bước thực hiện để tra cứu bằng cấp tốt nghiệp trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Q.12

  1. Truy cập webiste tra cứu bằng cấp (ngay tại đây)
  2. Nhập họ và tên (có dấu), nhập mã văn bằng được cấp

Họ và tên: Là họ và tên của học sinh / sinh viên được cấp bằng

Mã văn bằng: Là số hiệu in trên bằng tốt nghiệp. (Ví dụ: 1317)