Chuyên ngành

Chi nhánh

Cơ sở 2

Địa chỉ: 36-HT11, KP3, Phường Hiệp Thành, Quận 12

Điện thoại: (028)37.189.289 - Hotline: 08.88.77.50.50

Email: tuyensinh@dttec.edu.vn

Cơ sở 1

Địa chỉ: 592 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

Điện thoại: (028)37.189.289 - Hotline: 08.88.77.50.50

Email: tuyensinh@dttec.edu.vn