Lịch thi thực hành HKI- lần 2 các khoa Cơ bản, Công nghệ thông tin, Cơ khí động lực, Công nghệ Điện - Điện lạnh