Phổ biến những Quy định tổ chức thi kết thúc môn học năm học 2023-2024

Ngày đăng: 08 tháng 1 2024
Lượt xem: 149
Phổ biến những Quy định tổ chức thi kết thúc môn học năm học 2023-2024

Những Quy định tổ chức thi kết thúc môn học

(Kèm theo Quyết định số 23/QĐ-TCKTKTQ12 ngày 10/1/2023 về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp)

Mùa thi kết thúc môn học học kì 1 năm học 2023-2024 sắp sửa đến nữa rồi, các em đang gấp rút ôn tập cho mùa thi sắp tới đúng không? Chắc chắn rồi, việc lên một kế hoạch thật chi tiết sẽ giúp các em có một định hướng ôn tập tốt hơn và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên cũng có rất nhiều lưu ý mà các em cần phải tránh, nếu cứ mải mê ôn tập mà chưa tìm hiểu những quy định thi cử rõ ràng thì rất dễ mắc phải kiểu "em đâu có biết quy định đâu", “sao em không có tên trong danh sách thi” …, sẽ cho kết quả kì thi chẳng được như mong muốn. Hãy lưu ý những quy định đề ra dưới đây để vượt qua kì thi sắp tới các em nhé!

I. Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học và thi lại?

Điều 8. Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học và thi lại

1. Học sinh được dự thi kết thúc môn học khi bảo đảm các điều kiện

Tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học được quy định trong chương trình môn học đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2022.

Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học được quy định trong chương trình môn học đối với khóa tuyển sinh từ năm 2022.

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10. Còn số lần dự thi kết thúc môn học, mô đun theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Học sinh có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được Hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở học sinh đó phải bảo đảm điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra.

2. Số lần dự thi kết thúc môn học

a) Học sinh được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học, chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm một lần nữa ở kỳ thi khác do trường tổ chức

b) Học sinh vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0 cho lần thi đó, trường hợp có lý do chính đáng thì không tính số lần dự thi và được Hiệu trưởng bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

3. Học lại và thi lại

a) Học sinh phải học lại và thi lại môn học chưa đạt yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không đủ điều kiện dự thi.

- Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học, mô đun nhưng điểm môn học chưa đạt yêu cầu.

b) Học sinh thuộc diện phải bảo đảm các điều kiện dự thi được quy định tại khoản 1 Điều này mới được dự thi kết thúc môn học.

II. Học sinh dự thi phải có trách nhiệm như thế nào?

Điều 9. Trách nhiệm của học sinh dự thi

1. Học sinh phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí theo quy định và không vi phạm Quy chế đào tạo hiện hành.

2. Học sinh xem điểm quá trình và % thời gian tham gia môn học để biết tình trạng có đủ điều kiện dự thi hay không dủ điều kiện dự thi. (nếu có sai sót phản hồi giáo viên phụ trách môn học).

3. Học sinh xem lịch thi trên trang web nhà trường http://dttec.edu.vn

4. Học sinh dự thi thực hiện đầy đủ quy định sau:

- Học sinh phải xuất trình thẻ học sinh hoặc giấy tờ tùy thân khi vào phòng thi.

- Học sinh mặc đồng phục đúng quy định của Nhà trường.

- Đối với hình thức thi trực tiếp tại trường:

+ Học sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để cán bộ coi thi điểm danh và làm thủ tục dự thi. Nếu chậm quá 15 phút, sau giờ mở đề thi, thì không được dự thi và xem như vắng không lý do và sẽ nhận điểm 0 cho môn học đó.

+ Học sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài. Các trường hợp ngoại lệ phải cho ra ngoài đều phải được Cán bộ giám sát theo dõi và ghi nhận.

+ Học sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài (đối với môn có hình thức thi Viết), sau khi đã nộp bài thi, điền đủ thông tin và ký tên vào danh sách dự thi.

- Đối với hình thức thi trực tuyến:

+ Thiết bị học sinh sử dụng để tham gia thi trực tuyến phải có chức năng camera, micro. Trong quá trình làm bài thi luôn duy trì trạng thái đăng nhập phòng thi của phần mềm và phải mở camera, mirco khi cán bộ coi thi yêu cầu.

+ Học sinh đăng nhập vào phòng trước thi trước giờ thi 30 phút để cán bộ coi thi điểm danh, xác nhận chuẩn bị vào phòng thi.

+ Trường hợp Giám thị thông báo trên phòng thi bắt đầu tính giờ làm bài và kích hoạt chức năng thi của phòng thi, học sinh đăng nhập vào phòng thi sau 15 phút xem như vắng thi. Nếu học sinh tiếp tục đăng nhập, làm bài thi và nộp bài sau thời gian này vẫn bị hủy kết quả (trừ trường hợp được Hội đồng thi cho phép).

- Học sinh phải đảm bảo việc đăng nhập vào cổng thông tin học sinh để theo dõi lịch thi và tham dự thi. Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, học sinh liên hệ Phòng Đào tạo - Khảo thí trước thời gian thi 01 ngày làm việc để xin cấp lại mật khẩu.

Trước và trong quá trình thi, nếu gặp sự cố, học sinh liên lạc với Cán bộ coi thi để được hỗ trợ xử lý, Cán bộ coi thi ghi nhận báo về Hội đồng thi xin ý kiến. Đồng thời phải gửi thông tin về sự cố khi thi đến địa chỉ Email trên thông báo của Nhà trường. Trường hợp học sinh liên hệ với Cán bộ coi thi sau khi đã ghi nhận vắng thi sẽ không được giải quyết.

Những học sinh vắng thi lần 1 có lý do chính đáng hoặc những học sinh khi đang thi lần 1 bị sự cố về thiết bị hoặc đường truyền mạng sẽ được xem xét thi vào một đợt thi khác (có biên bản ghi nhận của CBCT).

5. Học sinh có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn, yêu cầu của CBCT. Toàn bộ túi xách, tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, lưu trữ dữ liệu. Để tập trung đúng nơi CBCT quy định. Các vật dụng khác chỉ được sử dụng khi CBCT cho phép theo yêu cầu của đề thi.

6. Học sinh xem kết quả thi trên Website trường sau ngày thi kết thúc được 10 ngày làm việc.

III. Những Quy định khi làm bài thi?

Điều 10. Quy định làm bài

1. Học sinh chỉ sử dụng giấy thi, giấy nháp do nhà trường cung cấp trong ca thi. Bài thi chỉ được sử dụng bút bi màu xanh dương. Trong giờ thi, học sinh phải trật tự, không được trao đổi, phải nghiêm túc làm bài và bảo vệ bài làm của mình. Nếu cần hỏi điều gì phải xin phép CBCT và hỏi công khai.

2. Bài thi phải viết rõ ràng, sạch sẽ. Những bài thi sau đây là không hợp lệ và không được chấm điểm:

a) Làm bài trên giấy thi khác với giấy thi quy định trong 01 ca thi.

b) Không có đủ chữ ký của 02 cán bộ coi thi.

c) Viết thông tin cá nhân vào ô số phách, nội dung bài làm.

d) Bài viết bằng bút chì, mực đỏ (trừ hình vẽ có thể vẽ bằng bút chì).

e) Các bài làm giống nhau, sai giống nhau.

f) Vẽ bậy, viết bậy không theo yêu cầu của đề thi.

g) Bài thi có 02 màu mực.

3. Khi CBCT báo còn 15 phút hết hết thời gian làm bài, học sinh kiểm tra lại thông tin trên tờ giấy làm bài, đã đầy đủ thông tin: họ và tên, môn thi, số báo danh, số tờ và chữ ký 2 CBCT, Khi CBCT báo hết thời gian, phải ngừng làm bài, để bút xuống bàn, ngồi yên và nộp bài theo hướng dẫn của CBCT. Học sinh làm bài không được cũng phải nộp bài thi (giấy thi đã phát nhưng chưa dùng đều được thu lại). Không nộp giấy nháp thay cho bài thi.

4. Học sinh phải ghi số tờ giấy làm bài vào từng tờ giấy thi của mình; số tờ giấy thi đã nộp và ký tên vào đúng vị trí trong danh sách nộp bài.

5. Học sinh quay về chỗ ngồi sau khi đã nộp bài và chỉ được phép rời phòng

thi sau khi được CBCT cho phép.

6. Học sinh vi phạm các quy định trên đây tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị CBCT lập biên bản xử lý kỷ luật. Trường hợp học sinh không chịu ký tên thì biên bản có chữ ký CBCT vẫn có giá trị.

IV. Thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý như thế nào?

Điều 23. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

1. Thí sinh thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập một năm đối với vi phạm lần thứ nhất và bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ hai; trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ nhất.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, việc xử lý người học vi phạm trong khi dự kiểm tra, thi kết thúc môn học thi tốt nghiệp được thực hiện như sau:

a) Nhắc nhở: thí sinh vi phạm trong quá trình thi trực tuyến không mở camera hoặc micro khi giám thị yêu cầu lần thứ 1.

b) Khiển trách và trừ 25% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với thí sinh phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với thí sinh khác trong giờ kiểm tra, thi; Không mở camera hoặc micro khi giám thị yêu cầu lần thứ 2, thông qua camera hoặc micro giám thị phát hiện thí sinh nhờ người hỗ trợ làm bài thi (đối với thi trực tuyến).

c) Cảnh cáo và trừ 50% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

- Đã bị khiển trách một lần trong giờ kiểm tra, thi nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định tại giờ kiểm tra, thi đó;

- Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho người khác qua trực tiếp hay chụp màn hình khi thi trực tuyến;

- Trong khi thi trực tuyến, không mở camera hoặc micro khi giám thị yêu cầu lần thứ 3;

- Chép bài kiểm tra, bài thi của người khác; những bài kiểm tra, bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau, nếu người học bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị sao chép trước khi nộp bài thì được hiệu trưởng xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách, nếu bị sao chép sau khi nộp bài thì không bị xử lý.

d) Đình chỉ làm bài và nhận điểm 0 cho bài kiểm tra, bài thi: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ kiểm tra, thi vẫn tiếp tục vi phạm quy định trong giờ kiểm tra, thi đó.

- Mang theo tài liệu hoặc các vật dụng không được phép vào phòng thi.

- Đưa đề kiểm tra, thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa

thí sinh khác.

- Viết, vẽ bậy lên bài kiểm tra, bài thi. Viết bài kiểm tra, bài thi trên giấy không đúng quy định của trường.

- Dùng bài kiểm tra, bài thi của người khác để nộp.

- Có các hành vi nhằm mục đích xin điểm, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả kiểm tra, thi.

Thí sinh sau khi đã dự kiểm tra, thi nếu có kết luận vi phạm thì bị xử lý kỷ luật như trong khi làm bài kiểm tra, bài thi.