PHỐI HỢP VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (ĐIỆN LẠNH)

Ngày đăng: 28 tháng 6 2024
Lượt xem: 85
PHỐI HỢP VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (ĐIỆN LẠNH)

Ngày 27/6/2024 tại Phòng họp 02, Nhà trường đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Toàn Phát bàn về công tác nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ nơi thực tập/thực hành nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh). Nhà trường và Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Toàn Phát đã nhất trí nhiều nội dung phối hợp quan trọng, hi vọng với sự hợp tác này sẽ giúp cho đôi bên cùng phát triển, đồng thời cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, vững tay nghề.