Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

Ngày đăng: 17 tháng 6 2024
Lượt xem: 139
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 (Xem tại đây)

Tin mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY VI TÍNH
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 29/7 – 02/8/2024)
Lượt xem: 68 Ngày đăng: 12/07/2024
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 22/7 – 26/7/2024)
Lượt xem: 54 Ngày đăng: 12/07/2024
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 15/7 – 19/7/2024)
Lượt xem: 111 Ngày đăng: 12/07/2024

Tin cùng loại

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 29/7 – 02/8/2024)
Lượt xem: 68 Ngày đăng: 12/07/2024
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 22/7 – 26/7/2024)
Lượt xem: 54 Ngày đăng: 12/07/2024
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 15/7 – 19/7/2024)
Lượt xem: 111 Ngày đăng: 12/07/2024
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 08/7 – 12/7/2024)
Lượt xem: 51 Ngày đăng: 12/07/2024
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (TỪ NGÀY 01/7 – 05/7/2024)
Lượt xem: 43 Ngày đăng: 12/07/2024