TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày đăng: 14 tháng 6 2024
Lượt xem: 174
TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Ngày 12/6/2024 tại Phòng họp 02, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 đã tổ chức thẩm định 09 đề tài nghiên cứu khoa học của giáo viên năm học 2023 - 2024, các đề tài tham gia được đánh giá cao về nội dung, hình thức và tính khoa học. Sau khi nghe thuyết minh các đề tài, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến để giáo viên hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Buổi thẩm định đã được tổ chức thành công, đạt chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch. Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên được Nhà trường tổ chức định kỳ theo năm học, nhằm phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong giáo viên, mỗi năm số lượng và chất lượng của các đề tài nghiên cứu khoa học đều được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học trong nhà trường.