TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BẠI LIỆT THÀNH LỘC NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

Ngày đăng: 01 tháng 2 2024
Lượt xem: 323
TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BẠI LIỆT THÀNH LỘC NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

Ngày 19/01/2024, nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 tổ chức thăm và trao tặng 5.000.000 đồng tại Trung tâm nuôi dưỡng người bại liệt Thạnh Lộc (Quận 12). Đây là hoạt động an sinh xã hội thường niên được duy trì thực hiện hằng năm.