HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Ngày đăng: 07 tháng 2 2020
Lượt xem: 0

NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Hướng dẫn du lịch được thiết kế để đào tạo người học trở thành nhân viên hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi khác của học sinh tốt nghiệp

1 Về kiến thức

 Kiến thức cơ sở ngành

-       Trình bày được những kiến thức cơ bản của khoa học du lịch;

-       Hiểu, phân tích, đánh giá, vận dụng được những quan điểm, lí thuyết, các vấn đề cơ bản của khoa học du lịch vào thực tiễn hoạt động hướng dẫn du lịch;

-       Nêu được những nguyên tắc trong việc cung cấp các dịch vụ du lịch có chất lượng, thoả mãn nhu cầu khách hàng, đảm bảo phát triển bền vững.

-       Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, địa lý du lịch, lịch sử văn hóa Việt Nam, tâm lý khách du lịch. 

 Kiến thức chuyên ngành

-       Nêu được những kiến thức về ẩm thực quốc gia, vùng miền, vận dụng để thiết kế chương trình, tạo ra sản phẩm thu hút khách du lịch;

-       Trình bày được các nền văn hóa khác nhau của Việt Nam và 1 số nước trên thế giới và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn nghề nghiệp du lịch;

-       Trình bày được những kiến thức trong hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lí, điều hành, kinh doanh du lịch.

2 Về kỹ năng

 Kỹ năng chuyên môn

-       Thiết kế được các chương trình du lịch dựa trên nguồn tài nguyên du lịch;

-       Sắp xếp, tổ chức được các chương trình du lịch;

-       Thuyết minh được tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông;

-       Giải quyết được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

-       Thực hiện được nghiệp vụ thanh toán, văn phòng, giao dịch, hướng dẫn, tư vấn cho khách du lịch.

 Kỹ năng mềm

-       Kỹ năng giao tiếp, thuyết minh, thuyết phục khách du lịch tại điểm du lịch và trên hành trình;

-       Kỹ năng xử lý tình huống trên hành trình tour

-       Kỹ năng hòa nhập tốt với môi trường làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm;

-       Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

3 Về thái độ

 Phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân

-       Có tình yêu thiên nhiên đất nước, các di sản văn hóa dân tộc và luôn có ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy nguồn tài nguyên nhân văn và sinh thái trong hoạt động du lịch;

-       Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước.

 Tác phong, đạo đức và ý thức nghề nghiệp

-       Tác phong nghiêm túc, luôn ý thức giữ gìn hình ảnh hướng dẫn viên du lịch đối với khách;

-       Tinh thần, thái độ phục vụ tốt. Luôn đặt lợi ích khách hàng và cộng đồng lên trước lợi ích cá nhân;

-       Có tư duy cầu tiến, trau đồi kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC:

Tất cả các học sinh tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT.

BẰNG CẤP

Bằng trung cấp chính quy ngành HƯỚNG DẪN DU LỊCH (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia).

CƠ HỘI LIÊN THÔNG

Học sinh tốt nghiệp có thể tiếp tục học liên thông cao đẳng, đại học tại tất cả các trường có đào tạo liên thông.


Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí như: hướng dẫn viên tại các điểm tham quan, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên địa phương, sale tour, điều hành tour….