BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày đăng: 28 tháng 6 2022
Lượt xem: 1059
BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), chúng ta cùng nhớ lại đôi dòng tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.