Lễ công bố Quyết định công nhận Đảng viên chính thức

Ngày đăng: 09 tháng 2 2023
Lượt xem: 329
Lễ công bố Quyết định công nhận Đảng viên chính thức

Ngày 09 tháng 05 năm 2022 Chi bộ trao Quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Quí Trọng - Nhân viên phòng Công tác học sinh