THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG CẤP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023