Tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023

Ngày đăng: 07 tháng 11 2023
Lượt xem: 292
Tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023

“Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.”

Xem chi tiết bài tuyên truyền (tại đây)