TRỰC TIẾP KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 -2025