DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 06B VÀ KHÓA GHÉP ĐỢT 2 NĂM 2020