HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 -2022

Ngày đăng: 22 tháng 11 2021
Lượt xem: 595
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 -2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2021 -2022


Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, công chức, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022; thông qua hội nghị phát động trong Cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, nhân viên. Đồng chí Trần Nguyên Thục - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng đã báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, nêu cụ thể những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường, đưa mô hình công nhận trường chất lượng cao trong những năm học sắp tới.   

Một số hình ảnh hội nghị:

Ký kết liên tịch (T.Trần Nguyên Thục và C.Huỳnh Thị Phương Trang)

Đại diện chính quyền và đại diện Công đoàn ký kết vào Bản giao ước thi đua và Nghị quyết của hội nghị năm học 2021-2022 .