KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP VÀ THÔNG BÁO CHẤM PHÚC KHẢO ĐỢT THI 08 - 11.10.2020