Ngày hội việc làm năm 2020

Ngày đăng: 21 tháng 12 2020
Lượt xem: 259
Ngày hội việc làm năm 2020

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo. Giúp học sinh tiếp nhận, trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình và điều kiện tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó giúp học sinh có sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.

Phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp đã tổ chức Ngày hội việc làm. kết hợp với Lễ tốt nghiệp năm 2020.

Một số hình ảnh ngày hội: