TỔ CHỨC THĂM HỎI GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, GIA ĐÌNH CĂN CỨ CÁCH MẠNG THÀNH ĐOÀN NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

Ngày đăng: 01 tháng 2 2024
Lượt xem: 182
TỔ CHỨC THĂM HỎI GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, GIA ĐÌNH CĂN CỨ CÁCH MẠNG THÀNH ĐOÀN NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

Ngày 05/01/2024, nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 tổ chức thăm hỏi và chúc tết gia đình Căn cứ cách mạng Thành Đoàn Nguyễn Thị Lẹt (Phường Trung Mỹ Tây) và gia đình chính sách Phạm Thị Tuyết (Phường Hiệp Thành), mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng.