Họp Hội đồng tự đánh giá Chương trình đào tạo năm học 2023

Ngày đăng: 07 tháng 11 2023
Lượt xem: 254
Họp Hội đồng tự đánh giá Chương trình đào tạo năm học 2023

Ngày 06/11/2023, Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cấp Trường đã họp tại Phòng họp 02 dưới sự chủ trì của Thầy Trần Nguyên Thục - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng. Tại phiên họp, Hội đồng đã tiến hành rà soát, góp ý các báo cáo tự đánh giá của Ngành Kế toán doanh nghiệp, Nghiệp vụ Nhà hàng - khách sạn, Thiết kế và Quản lý Website. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đề nghị các đơn vị cùng phối hợp với các Khoa tiếp tục hoàn thiện báo cáo và bổ sung đầy đủ các minh chứng theo quy định.


Phiên họp tự đánh giá chương trình đào tạo của ngành Thiết kế và quản lý Website


Phiên họp tự đánh giá chương trình đào tạo của ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn