LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN TUẦN 47 ( ngày 15/11 – 19/11/2021)